ทวีป 8 ตั้งชื่ออดีตผู้บริหารของ Google Phillips เป็นรองประธานเครือข่าย